Жаңа басылым

3i Журнал

Журнал айдарлары

  • Ветеринария
  • Ауыл шаруашылығы ғылымдары
  • Гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдар
  • Экономика және құқық
  • Жаратылыстану ғылымдары
  • Техникалық ғылымдар мен технологиялар

А.Байтұрсынов атындағы ҚӨУ-тің 05.07.2013ж №3 «3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация» журналы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті алқасының шешімімен 06.00.00-Ауылшаруашылық ғылымдары және 16.00.00-Ветеринариялық ғылымдар салалары бойынша диссертацияның негізгі нәтижелерін жариялау үшін ұсынылған ғылыми басылымдар тізіміне кірді.

Журналдың саясаты

"3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация" атты көпсалалы ғылыми журналының саясаты – Қазақстанның, алыс және жақын шет елдерінің гуманитарлық-әлеуметтік, ветеринариялық, ауыл шаруашылық, экономика, заң, жаратылыстану және техникалық бағыттары бойынша ғалымдарының ғылыми білімдерін, зерттеу нәтижелерін тарату.

 Публикации

Журнал басылымы жоғары оқу орнының ҚР және шет елдердің басқа да жоғары оқу орындарымен және ғылыми мекемелерімен шығармашылық байланысты дамытуға көмектеседі.

Редакция ұжымының құрамына отандық ғалымдардың өзара қарым-қатынасының ақпараттық кеңістігін кеңейтетін Ресей Федерациясы, Белорусь Республикасы, Италия, Түркия, және басқа да шет елдердің атақты ғалымдары кіреді.