ШАҒЫН КӘСІПОРЫНДАҒЫ БИЗНЕС-ҮРДІСТЕРДІ АВТОМАТИЗАЦИЯЛАУ ЖҮЙЕСІН ТҰРҒЫЗУ