САБАҚТЫ ЖЕМ-ШӨПТІ ҰСАҚТАҒЫШТЫҢ ЖЕТЕГІНІҢ ТҰТЫНУ ҚУАТЫН АНЫҚТАУ