ІРІ ҚАЗАҚ БАЙЛАРЫН ТӘРКІЛЕУДІҢ САЯСИ АСТАРЫ ТУРАЛЫ МӘСЕЛЕ