Авторларға

Журнал айдарлары

  • Ветеринария
  • Ауыл шаруашылығы ғылымдары
  • Гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдар
  • Экономика
  • Құқық
  • Техникалық ғылымдар мен технологиялар

Журналдың өтініш берілген тақырыптық бөлімдері авторлардың басылымның тақырыптарын таңдауларына шектеу қоймайды, себебі материал қызықты, әрі өзекті болған жағдайда айдар ауқымды болуы мүмкін. 

Төлемді келесі деректемелер бойынша жүргізуге болады:

Костанайский государственный университет имени А.Байтурсынова               

Республика Казахстан                                         

г. Костанай, 110000                                                          

ул. Абая, 28                                         

тел/факс: 8 (7142) 51-11-45                                                                       

ИИК: KZ838560000000079688                               

РНН: 391700052352

БИК: KCJBKZKX 

АО «Банк ЦентрКредит»

РНН банка 391700078345

Кбе 16

БИН: 990240005319

 Байланыс телефондары:

тел (8-7142) 55-85-19

110000, Қостанай қаласы, Абай даңғылы, 28, А.Байтұрсынов атындағы КМУ,

 

№2 ғимарат, 218 каб., редакция