БРОЙЛЕР БАЛАПАНДАРЫНЫҢ СОЙЫС ШЫҒЫМЫ МЕН ЕТТІЛІК САПАСЫН АНЫҚТАУ